کامگارپور متخصص مغز و اعصاب خ پوستچی ساختمان روزبهان 2302439
دکتر یونس کلافی متخصص مغز و اعصاب شيراز م دانشجو ساختمان دوهزار 0711-2307720
دکتر یوسف کازرونی متخصص مغز و اعصاب شيراز خ زند روبروي دانشكده مهندسي ساختمان ياس شماره هفت 0711-2355556
دکتر تقی پور موسی متخصص مغز و اعصاب شیراز خ فلسطین نبش هدايت 2358121
دکتر سید محمد حسن احمدی متخصص مغز و اعصاب شيراز خ زند جنب ساختمان مركزي علوم پزشكي ساختمان پزشكي شيراز 0711-2358147
دکتر سید حسین رفیع السادات متخصص مغز و اعصاب شيراز خ زند بين باغشاه و بيستمتري ساختمان زند ط همكف 0711-2302575
دکتر سید رضا غرباوی متخصص مغز و اعصاب شيراز-خ-مشيرفاطمي ط دوم شيراز پاساژ جنب مطب تزريقات 0711-2351556
دکتر شهین طوبایی متخصص مغز و اعصاب شيراز-بيمارستان حافظ-بخش اعصاب وروان 6279319
دکتر علی حق نگهدار متخصص مغز و اعصاب بيمارستان دنا 6280412-15
دکتر علیرضا نیک سرشت متخصص مغز و اعصاب شیراز-میدان دانشجو ساختمان ارم 0711-2296272
دکترمهرداداسماعيلی متخصص مغز و اعصاب شيراز-فلکه دانشجو ساختمان ارم ط 2 0711-2297572